Doel is om te focussen op de groeiende armoede en tweedeling in stad en regio. Een deel van de burgers van Venlo heeft direct met armoede te maken. De beweging richt zich allereerst op (groepen) burgers zelf en wil in samenwerking met instellingen en professionals, meer en beter mogelijkheden van burgers die met armoede te maken hebben leren gebruiken en verder ontwikkelen.

Samen armoede uitsluiten: drie thema’s 
Armoede heeft vele gezichten. Het economische aspect maar ook vereenzaming zijn daar voorbeelden van. Uit betrokkenheid van burgers en professionals zijn drie themawerkgroepen actief: ‘Kind en armoede’, ‘Armoede en sociaal isolement’ (=Meedoen) en de werkgroep ‘Schuldhulpverlening’.


www.bindkrachtvenlo.nl

Dit programma biedt een scala van cursussen aan op het vlak van spiritualiteit en zin- en levensvragen van mensen.

De cursussen richten zich op de persoonlijke ontwikkeling van deelnemers. Daarnaast probeert het programma waar mogelijk ‘gemeenschapsbevorderend’ te werken. Alle onderdelen wordt professioneel begeleid door veelal externe cursusleiding. Een aantal elementen worden door stafleden of de programmacommissie van de instelling verzorgd.

U kunt zich inschrijven

De huiskamer biedt een inloopmogelijkheid voor iedereen die (vanwege een achterstandssituatie) om menselijke aandacht verlegen zit. Het Aandachtscentrum is een oecumenisch samenwerkingsproject dat is opgericht door de Protestantse Kerkgemeenschap Venlo en stichting ’t Groenewold. De doelstelling van de inloop is een luisterend oor bieden zonder dat het contact meteen therapeutisch wordt. De huiskamer is een eerste-lijnsvoorziening, laagdrempelig en daardoor een onmisbare schakel in de keten van opvang- en zorginstellingen.

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 10.00-17.00 uur

Het Aandachtscentrum is regelmatig op zoek naar vrijwilligers. U kunt hiervoor vrijblijvend een afspraak maken met de coördinator mevr. D. Tip, tel. 077-3546689.

Professionele begeleiding in het vormgeven van een uitvaart en afscheidsritueel.
Het is belangrijk om op een goede wijze afscheid te nemen. Een passende viering waarin het verhaal van de overledene tot leven komt en uw eigen gevoelens en ideeën herkenbaar zijn. Waaraan u later met liefde en warmte kunt terugdenken.
Uitvoering vindt plaats i.s.m. uitvaart-ondernemers.

Het Groenewold wil mensen bij elkaar brengen die een verlies te verwerken hebben van een partner, ouder, kind, familielid, broer, zus of vriend. Of naar aanleiding van zelfdoding. Voor hen worden groepsbijeenkomsten georganiseer onder deskundige begeleiding.

De groepsgesprekken bestaat uit 6 dagdelen (ochtend of middag). Start bij voldoende deelnemers (minimaal 6-maximaal 8).
De kosten bedragen € 60,00

 

De Praaggroep bestaat uit een 7-tal gezinnen in de regio van Venlo die met evenzoveel gezinnen in Tsjechië contact hebben. Het uitwisselingsverband (om de twee jaar) is opgericht vanwege het oost-west contact voor de val van de muur (nov. 1989).

Op Klein Vink in Arcen bevindt zich de oude kapel van het eerste klooster waar een eeuw geleden de paters van Marianhill een communiteit stichtten. Deze ruimte wordt momenteel gebruikt als podium voor concerten en tentoonstellingen. Het Groenewold geeft ondersteuning aan de werkgroep van tentoonstellingsprogramma’s en het verzorgen van een speciaal programma op Goede Vrijdag.

www.franzpfannerhuis.nl

Page 1 of 2