Van 2009 tot 2013 is er binnen een aantal binnenstadsparochies een pilotproject Ouderenpastoraat uitgevoerd. Het project en de coördinatie werden door een stuurgroep begeleid. Deze stuurgroep komt momenteel nog enkele keren per jaar bij elkaar om een aantal aanbevelingen in de praktijk te continueren.