De stichting ondersteunt het streven om pastoraal werkers en werksters in categoriaal verband of in het parochieel pastoraat te kunnen laten functioneren. ‘t Groenewold adviseert en steunt de stichting Interparochieel Servicecentrum van waaruit beroepskrachten zijn aangesteld.