Een aantal jaren participeert de stichting in de Werkgroep Mondiale Bewustwording (WMB). Het is een werkgroep, die gelieerd is aan het werk van het Mondiaal Platform in Venlo en eventueel in samenwerking met dit platform, activiteiten opzet i.h.k.v. ontwikkelingssamenwerking en bewustwording. De werkgroep verzorgt het dagelijks bestuur van de dekenale MOV-groep (MOV= Missie, Ontwikkelings- en Vredesvraagstukken).

Het Mondiaal Platform Venlo en FAIRliefd zijn vanaf 1 maart 2015 één organisatie: FAIR Venlo.

Website: www.fairvenlo.nl