Op aanvraag kan ’t Groenewold bezocht worden door individuele groepen of groepen kinderen van basisscholen. Meestal zijn dit kinderen van groep 8 die in het kader van de voorbereiding op het Vormsel ons centrum bezoeken. In kleine groepjes nemen de kinderen deel aan informatieblokjes, gesprekjes, een meditatieprogramma, kijken naar een videofilmpje rond het Aandachtscentrum en een bezoekje aan de Wereldwinkel.

Per 1 maart 2015 is FAIR Venlo de nieuwe organisatie voor duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen en wereldburgerschap in Venlo. De Venlose vrijwilligersorganisaties Mondiaal Platform Venlo en Fairliefd hebben besloten hun krachten te bundelen en voortaan samen verder te gaan onder de naam FAIR Venlo.

www.fairvenlo.nl

Van 2009 tot 2013 is er binnen een aantal binnenstadsparochies een pilotproject Ouderenpastoraat uitgevoerd. Het project en de coördinatie werden door een stuurgroep begeleid. Deze stuurgroep komt momenteel nog enkele keren per jaar bij elkaar om een aantal aanbevelingen in de praktijk te continueren.

De stichting ondersteunt het streven om pastoraal werkers en werksters in categoriaal verband of in het parochieel pastoraat te kunnen laten functioneren. ‘t Groenewold adviseert en steunt de stichting Interparochieel Servicecentrum van waaruit beroepskrachten zijn aangesteld.

Het Groenewold ondersteunt een aantal activiteiten van de Jongerenkerk. Een van de stafleden is lid van het Pastorale Team en gaat regelmatig mee voor in vieringen.

Website: www.jkvenlo.nl

Het Groenewold wordt op aanvraag bezocht door kinderen van basisscholen. Meestal zijn dit kinderen van groep 8 die in het kader van de voorbereiding op het Vormsel, het centrum bezoeken. In kleine groepjes nemen de kinderen deel aan informatieblokjes, gesprekjes, een meditatieprogramma, kijken naar een videofilmpje rond het huiskamerproject en er wordt een bezoek gebracht aan de Wereldwinkel.

Een aantal jaren participeert de stichting in de Werkgroep Mondiale Bewustwording (WMB). Het is een werkgroep, die gelieerd is aan het werk van het Mondiaal Platform in Venlo en eventueel in samenwerking met dit platform, activiteiten opzet i.h.k.v. ontwikkelingssamenwerking en bewustwording. De werkgroep verzorgt het dagelijks bestuur van de dekenale MOV-groep (MOV= Missie, Ontwikkelings- en Vredesvraagstukken).

Het Mondiaal Platform Venlo en FAIRliefd zijn vanaf 1 maart 2015 één organisatie: FAIR Venlo.

Website: www.fairvenlo.nl