Stichting ‘t Groenewold is in 1989 opgericht. De juridische grondslag is vastgelegd in statuten. De instelling is een vrijwilligersorganisatie en in haar werkzaamheden stelt de stichting zich zelfstandig op. De instelling is daarin niet gebonden aan de kerk. In deze vrije opstelling kan het centrum kiezen voor situaties en initiatieven die elders mogelijk blijven liggen of soms zelfs over het hoofd worden gezien.

De instelling is mede afhankelijk van professionele inzet. De staf van de instelling bestaat derhalve uit beroepskrachten. Het Groenewold wordt voor een groot gedeelte door religieuzen (orden en congregaties) maar ook door andere sociaal-maatschappelijke instelling en (gemeente, particuliere fondsen, etc.) gedragen en gesteund.

Stichting 't Groenewold is een Algemeen Nut Beogende Instelling, en mag dit predikaat voeren.

Lees meer in ons beleidsplan 2013-2017 (pdf)

U vindt hier ook ons jaarverslag van 2016 (pdf)

Download onze nieuwsbrieven:

November 2017

September 2017

Augustus 2017

Juli 2017

April 2017

Maart 2017

Februari 2017

Januari 2017