Voor ’t Groenewold is het van belang dat in haar activiteiten de heelheid van mensen voorop staat. Afgepast op iemands kunnen, een talent of de plaats in het leven, worden groepen en personen ondersteund; ongeacht leeftijd. Daarin is van belang om de huidige plaats van mensen of groepen als uitgangspunt te nemen. Van daaruit kan vervolgens aan onderlinge verbondenheid worden gewerkt.

Allereerst staat de mens zelf centraal. Met als uiteindelijk doel om tot een stuk gemeenschapsvorming te komen.

Daarom solidariseert het centrum met hen die op enig moment belemmerd worden in het realiseren van zulke (persoonlijke) initiatieven. Het probeert daarin eigen kracht te mobiliseren. Dit principe geldt voor alle doelgroepen. Of het nu zwervers betreft, groepswerk met allochtone jongeren, of nabestaanden die een proces van rouwverwerking doormaken en daarin binnen ’t Groenewold geholpen worden.

Download onze nieuwsbrieven:

November 2018

Oktober 2018

Februari 2018

Januari 2018