De stichting Interparochieel Servicecentrum ondersteunt het streven om pastoraal werkers en werksters in categoriaal verband of in het parochieel pastoraat te kunnen laten functioneren. ‘t Groenewold adviseert en steunt deze stichting van waaruit beroepskrachten zijn aangesteld.